Cena děkana pro akademický rok 2016/2017 a XXII. Studentská vědecká konference

27. dubna 2017.

 

Prezentace ústních sdělení zahrnuje práce zaměřené na syntézu, izolaci a analýzu biologicky aktivních látek, práce zaměřené na hodnocení potenciálních léčiv, na technologické zpracování léčiv, práce z oblasti molekulární biologie a genetiky, farmakoepidemiologie, lékárenství a historie farmacie.