Aktuality

KVĚTINŮV DEN 2017

Dne 25. května 2017 uspořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Více informací naleznete zde.

 

XXII. Studentská vědecká konference a soutěž o Cenu děkana 2016/17

27. dubna 2017 proběhne další ročník tradiční Studentské vědecké konference a soutěže o Cenu děkana. Více informací naleznete zde. Vítěze soutěže o Cenu děkana naleznete zde.

 

LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Dne 2. listopadu 2016, 10:00–15:00 hod. Vás Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s. a Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty, Ústav dějin veterinárního lékařství Fakulty veterinárního lékařství, Klub dějin veterinární medicíny a farmacie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové srdečně zvou na LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny na téma „Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty“ věnované 25. výročí zřízení Farmaceutické fakulty VFU Brno. Bližší informace naleznete zde.

 

25. výročí založení FaF VFU Brno

Dne 17. září 2016 v 10:00 v aule VFU Brno se při příležitosti 25. výročí založení FaF VFU Brno bude konat slavnostní zasedání Vědecké rady FaF VFU Brno.

 

Dny farmaceutické péče 2016

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje ve dnech 23. a 24. září 2016 již 6. ročník sympozia Dny farmaceutické péče. Letošním tématem je péče o geriatrického pacienta a odborná diskuze problematiky z hlediska terapeutického, sociálního i etického. Program naleznete zde.

 

 

KVĚTINŮV DEN 2016

Dne 25. května 2016 uspořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Více informací naleznete zde. Program naleznete zde.

 

XXI. Studentská vědecká konference a soutěž o Cenu děkana 2015/16

26. dubna 2016 proběhne další ročník tradiční Studentské vědecké konference a soutěže o Cenu děkana. Více informací naleznete zde. Vítěze soutěže o Cenu děkana naleznete zde.

 

Den Zentivy

Farmaceutická fakulta VFU Brno a společnost Zentiva si vás dovolují pozvat na odbornou
přednášku: Novinky v systémové léčbě nádorových onemocnění. Přednáška se koná dne 16. 3. 2016 ve 14:00 hod v Aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Více informací naleznete zde.

 

Dny farmaceutické péče V – individualizovaná péče o pacienta

Vzdělávací institut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje  ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a  OSL ČLK Brno – město ve dnech 25. a 26. září 2015  již 5. ročník konference Dny farmaceutické péče. Letošním podtitulem akce jsou přístupy a možnosti individualizované péče ve farmaceutické praxi. Více informací naleznete zde.

 

44. konference SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV

2. – 4. 9. 2015 se bude konat 44. konference SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV v prostorách Farmaceutické fakulty. Podrobnosti naleznete zde.

 

20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference (TOXCON 2015)

Toxikologická sekce České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno uspořádají dne 27.-29.5.2015 konferenci TOXCON 2015 více informací naleznete zde a program zde. Seznam posterů naleznete zde.

 

XX. Studentská vědecká konference a soutěž o Cenu děkana 2014/15

28. dubna 2015 proběhne další ročník tradiční Studentské vědecké konference a soutěže o Cenu děkana. Více informací naleznete zde. Vítěze soutěže o Cenu děkana naleznete zde.

 

Přijímací řízení v DSP

Děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno vyhlašuje přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu Farmacie pro akademický rok 2015/2016. Podrobnosti naleznete zde.

 

Dny farmaceutické péče 2014

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje ve dnech 19. a 20. září 2014 již 4. ročník konference Dny farmaceutické péče. Letošním tématem akce jsou doplňky stravy a jejím cílem je odborná diskuze problematiky z hlediska terapeutického, legislativního i etického. Více informací naleznete zde.

 

Květinův den 2014

Dne 29. května 2014 Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádá KVĚTINŮV DEN.
Více informací a přihlášky naleznete zde.
  
Nový děkan
Děkanem Farmaceutické fakulty pro období 2014 – 18 byl zvolen MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
 
Rozšíření doktorského programu
Doktorský studijní program farmacie bylk rozšířen o nový akreditovaný obor Bezpečnost a kvalita léčiv.
 
Nové smlouvy Erasmus
Fakulta uzavřela nové bilaterální smlouvy výměnného programu Erasmus. Aktuální seznam najdete zde.