Komise děkanky

 

Kolegium děkanky

 

PharmDr. Tünde AMBRUS, Ph.D.

Lucie BEDNAŘÍKOVÁ

Mgr. Adéla FIRLOVÁ

prof. MVDr. Alfred HERA, CSc.

prof. Ing. René KIZEK, DrSc.

doc. PharmDr. Peter KOLLÁR, Ph.D.

Mgr. Dalibor LEVÍČEK, MBA

Mgr. Hana LINDTNEROVÁ  

doc. PharmDr. Ing. Radka OPATŘILOVÁ, Ph.D., MBA

Dominika STUDENÁ

doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D.

PharmDr. Jan ŠALOUN Ph.D.

doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

doc. PharmDr. Mgr. David VETCHÝ, Ph.D.

 

 

 

Disciplinární komise Farmaceutické fakulty

 

Doc. PharmDr. Peter KOLLÁR, Ph.D.

PharmDr. Marie VALENTOVÁ, Ph.D.

PharmDr. Tünde AMBRUS, Ph.D.

Mgr. Adéla FIRLOVÁ (DSP)

Kristýna BAJEROVÁ (MSP)

Radek JOKSCH (MSP)

 

 

 

Pedagogická komise Farmaceutické fakulty

 

PharmDr. Tünde AMBRUS, Ph.D., proděkanka pro vzdělávání

PharmDr. Lenka SMEJKALOVÁ, Ph.D., zástupkyně ÚAF

Doc. PharmDr. Renata KUBÍNOVÁ, Ph.D., zástupkyně ÚPL

Doc. PharmDr. Kateřina KUBOVÁ, Ph.D., zástupkyně ÚTL

PharmDr. Bc. Hana KOTOLOVÁ, Ph.D., zástupkyně ÚHFT

Mgr. Petr MOKRÝ, Ph.D., zástupce ÚCHL

Mgr. Marie BRÁZDOVÁ, Ph.D., zástupkyně ÚMBFB

Mgr. Adéla FIRLOVÁ, zástupkyně studentů

Zdeňka HALUZOVÁ, zástupkyně studijního oddělení MSP

Ing. Erika MOUDRÁ, zástupkyně studijního oddělení ASP a DSP

 

 

 

Komise pro přijímací řízení 

 

PharmDr. Tünde AMBRUS, Ph.D. - předsedkyně

Kristýna BAJEROVÁ

Vlasta BRODSKÁ

MUDr. Marta CHALUPOVÁ, Ph.D.

Doc. Mgr. Jan MUSELÍK, Ph.D.

doc. PharmDr. Ing. Radka OPATŘILOVÁ, Ph.D., MBA

 

 

 

Rozpočtová komise

 

Ing. Erika MOUDRÁ – předsedkyně

Mgr. Adéla FIRLOVÁ

prof. MVDr. Alfred HERA, CSc.

doc. PharmDr. Ing. Radka OPATŘILOVÁ, Ph.D., MBA

doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D.

PharmDr. Jan ŠALOUN, Ph.D.

doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

doc. PharmDr. et Mgr. David VETCHÝ, Ph.D.