Doktorský studijní program

Vysokoškolské studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá v rámci akreditovaných studijních programů podle studijního plánu stanovenou formou studia - § 44 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro absolventy vysokých škol ( podle § 47 zákona č. 111/1998 Sb.):
 

Doktorský studijní program: Farmacie (P5206)
Forma studia: prezenční / kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky
Ukončení studia: obhajoba disertační práce + státní doktorská zkouška
Udělení titulu absolventům: doktor - Ph.D.

 

 

Studijní obory

 

Bezpečnost a kvalita léčiv
předseda oborové rady:  Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA. e-mail: dohnalj(at)vfu.cz,  tel.: +420 541 262 816


Farmakognozie
předseda oborové rady: Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D..; tel.: +420 541 262 839; e-mail: smejkalk(at)vfu.cz

Farmaceutická technologie - galenická farmacie
předseda oborové rady: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; tel.: +420 541 262 860; e-mail: vetchyd(at)vfu.cz

 

Farmakologie – toxikologie

předseda oborové rady: Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.; e-mail: kvetinaj(at)vfu.cz


Farmaceutická chemie
předseda oborové rady: Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.; tel.: +420 541 262 920; e-mail: csolleij(at)vfu.cz

 

Paul Ehrlich Med-Chem EuroPhD Network

Pro studenty DSP oboru Farmacetická chemie je otevřena možnost v rámci studia rovněž absolvovat program Paul Ehrlich Med-Chem EuroPhD Network.

http://www.pehrlichmedchem.eu

Koordinator: doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

e-mail: jampilekj(at)vfu.cz
 

Vyhlášení přijímacího řízení v DSP Farmacie

 

Termíny přijímacích zkoušek:

obory: Farmakognozie

           Farmaceutická technologie - galenická farmacie  

           Farmakologie – toxikologie

           Farmaceutická chemie

           Bezpečnost a kvalita léčiv

 

Informace pro studenty

 

Metodický pokyn pro oborové rady DSP

  (obsahuje seznam předmětů, kreditní hodnoty a další informace)
Kreditní hodnocení aktivit studentů DSP
Záznam o vykonané zkoušce


Plnění studijního plánu studenta DSP formulář, vzor k vyplnění

 

Individuální studijní plán - Bezpečnost a kvalita léčiv (.doc) a (.pdf)

Individuální studijní plán - Farmakognozie (.doc) a (.pdf)

Individuální studijní plán - Farmaceutická technologie - galenická farmacie (.doc) a (.pdf)

Individuální studijní plán - Farmakologie – toxikologie (.doc) a (.pdf)

Individuální studijní plán - Farmaceutická chemie (.doc) a (.pdf)

 

Garanti a zkoušející DSP oboru Bezpečnost a kvalita léčiv

Garanti a zkoušející DSP oboru Farmakognozie

Garanti a zkoušející DSP oboru Farmaceutická technologie - galenická farmacie

Garanti a zkoušející DSP oboru Farmakologie – toxikologie

Garanti a zkoušející DSP oboru Farmaceutická chemie

 

Informace pro uchazeče

 

Přihláška ke studiu
Seznam aktivních školitelů doktorského studijního programu Farmacie

Seznam členů oborových rad doktorského studijního programu Farmacie

 

Návrhy témat pro DSP obor Bezpečnost a kvalita léčiv ak rok 2018-2019 

Návrhy témat pro DSP obor Farmakognozie ak rok 2018-2019 

Návrhy témat pro DSP obor Farmaceutická technologie - galenická farmacie ak rok 2018-2019

Návrhy témat pro DSP obor Farmakologie - toxikologie ak rok 2018-2019

Návrhy témat pro DSP obor Farmaceutická chemie ak rok 2018-2019

 

Právní předpisy

 

Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech VFU Brno (platný od 1. 9. 2017)