Fotogalerie

PEDAGOGIKA V SOUVISLOSTECH FARMACEUTICKÉ PRAXE - Diskuzní panel Farmaceutické praxe - Praktický otvírák: 11. 12. 2014
 
workshop kurzu Farmakoekonomika 8.12.2014: Farmacie v ekonomicko-sociálních souvislostech ČR
 
Klinická farmacie - seminář Metabolický syndrom jako komorbidita psychických poruch - říjen 2014
 
workshop kurzu Zdravotnická psychologie 15. 10. 2014
 
stáž studentů na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno, Bohunice - přednášky a semináře: Lékové problémy v kazuistikách a individualizace farmakoterapie - říjen 2014
 
Dny Farmaceutické péče 2014
 
seminář Lékové problémy v kazuistikách – specifika pacientů užívajících analgetika a psychofarmaka - srpen 2014
 
Výuka v kurzu Zdravotní výchova 2014
 
Workshop kurzu Toxikologie: únor - květen 2014 : Klinické a laboratorní aspekty v toxikologii II
 
Výuka v kurzu Farmakoekonomika 2014
 
Klinická farmacie - blok seminářů Klinické projevy nežádoucích účinků léků - lékové problémy v kazuistikách - únor až květen 2014
 
Workshop Zdravotnické psychologie - duben 2014: Léčba a přístup k lidem s psychiatrickým onemocněním.
 
Odborná přednáška a předvedení online systému Up toDate - duben 2014
 
Workshop Zdravotnické psychologie - březen 2014: Prevence a léčba chronického stresu
 
Seminář kurzu Farmaceutická péče 2014: Diabetes mellitus a Kardiovaskulární systém
 
Klinická farmacie - seminář Nežádoucí metabolické účinky vybraných psychofarmak 6.3.2014
 
Klinická farmacie - únor 2014: seminář Lékové problémy v kazuistikách a individualizace farmakoterapie
 
Workshop Zdravotnické psychologie - prosinec 2013: Pozitivní psychologie, její využití v prevenci chronického stresu
 
Workshop Kurzu Toxikologie 2013: Klinické a laboratorní aspekty v toxikologii
 
Workshop Zdravotnické psychologie - listopad 2013: Moderní terapie nejčastějších psychických poruch. Psychosomatická onemocnění v ordinaci první linie.
 
Aplikovaná klinická farmacie: září 2013
 
výuka v kurzu Konzultační činnost v lékárnách
 
Výuka v kurzu Zdravotnická psychologie
 
Dny farmaceutické péče 2012
 
Přednáškový blok pro studenty posledního ročníku 2012
 
Výuka v kurzu Zdravotní výchova
 
Workshop Zdravotnické psychologie květen 2012