Realizace projektu – výuka v kurzech

Výstupem řešení z našeho projektu je zavedení zcela nových postupů do vzdělávání.

Hlavní důraz klademe na interaktivní semináře a komunikaci při realizaci kurzu Toxikologie

Podporujeme kurzy Farmaceutická péče I a II

Modularizujeme povinně volitelný kurz Farmakoekonomika

  • Zavedli jsme nové volitelné kurzy:
  • Aplikovaná klinická farmacie
  • Konzultační činnost
  • Zdravotnická psychologie
  • Zdravotní výchova - Health Coaching
Kurz Aplikovaná klinická farmacie 2014
Poster prezentovaný na XVI. Sympoziu klinické farmacie Reného Macha v Mikulově, 20.-21.11.2014
Farmaceutická péče - seminář Praktické nácviky
Aplikovaná Klinická farmacie 2013