Centrální laboratoře - 3300 (budova č. 45)

 

Pověřený vedením ústavu: Prof. Ing. Kizek René, DrSc., MBA

e-mail: kizekr@vfu.cz

tel.: (+420) 5 4156 2820

 

 

 

Sekretářka: Číhalová Blanka
e-mail: cihalovab(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2811 

 

 

 

Mgr. Čech Michal
e-mail: F14186@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2820

PharmDr. Čulen Martin

e-mail: F05131@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2820

   

MUDr. Kružliak Peter
e-mail: KRUZLIAKP@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2820

Mgr. Kučerová Jindra

e-mail: KUCEROVAJB@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2820

     

MUDr. Orban Marek

e-mail:ORBANM@VFU.CZ
tel.: (+420) 54156 2820

RNDr. Jiří Jelínek, Ph.D.

e-mail: jelinekj(at)vfu.cz

tel.: (+420) 5 4156 2820

mobil: (+420) 702 189 444

 

 

Ing. Dr. Branislav Ruttkay Nedecký 

e-mail:RUTTKAYNEDECB@VFU.CZ
tel.: (+420) 54156 2821

Michael Gargulák

Laborant

e-mail: F16035@VFU.CZ

Tel.: (+420) 5 4156 2820

   

Ing. Dr. rer. nat. Krzyžánková Miroslava
e-mail: KRZYZANKOVAM@VFU.CZ
tel.: (+420) 54156 2820