Ústavy

Ústav aplikované farmacie (3110)
Pověřený vedením ústavu: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

e-mail:salounj(at)vfu.cz ; tel.: +420 541 562 813

sekretářka: Blanka Číhalová; e-mail: cihalovab(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 811

 

 

Ústav přírodních léčiv (3120)
Pověřený vedením ústavu: doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

e-mail: smejkalk(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 839
sekretářka: Tereza Mynářová; e-mail: mynarovat(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 831

 

 

Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie (3160)
Pověřený vedením ústavu: Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

e-mail: heraa(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 850
sekretářka: Michaela Šikulová; e-mail: sikulovam(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 855

 

 

Ústav technologie léků (3130)
Přednosta ústavu: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

e-mail: vetchyd(at)vfu.cz ; tel.: +420 541 562 860
sekretářka: Vladimíra Kaiserová; e-mail: kaiserovav(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 861

 

 

Ústav humánní farmakologie a toxikologie (3140)
Přednosta ústavu: Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

e-mail: suchypa(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 890
sekretářka: Františka Hamáková; e-mail: hamakovaf(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 891

 

 

Ústav chemických léčiv (3150)
Přednosta ústavu: Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

e-mail: opatrilovar(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 922
sekretářka: Šárka Kratochvílová; e-mail:kratochvilovas(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 921

 

 

Centrální laboratoře (3300)

Pověřený vedením ústavu: prof. Ing. René Kizek, DrSc.

e-mail: kizekr(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 820

sekretářka: Blanka Číhalová; e-mail: cihalovab(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 811