Ústav humánní farmakologie a toxikologie

 

Přednosta: doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

e-mail: suchy.pavel(at)vfu.cz

Osobní stránka

 

Sekretářka: Františka Hamáková

tel.: (+420) 54156 2891

e-mail: hamakovaf(at)vfu.cz 

 

Oddělení propedeutických lékařských oborů:

 

 

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.

prof. Ing. René Kizek, DrSc.

MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D.

MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. 

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Alžběta Kružicová

MVDr. Jana Hložková, Ph.D.
   
   

Oddělení farmakologie a toxikologie:

 

 

doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Osobní stránka

prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.

 

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

PharmDr. Tereza Kauerová

MVDr. Renata Blechová, Ph.D

PharmDr. Bc. Kateřina Horská

PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D.

Mgr. Ing. Stanislava Keltošová  
   

 

Odborní pracovníci ostatní:

 

PhDr. Gabriela Kuzminová  
   

DSP prezenční:

 

 
Mgr. Tomáš Hammer Mgr. Ludmila Havelková
Mgr. Lucie Holaňová Mgr. Monika Zatloukalová
Ing. Sylvie Skaličková Mgr. Alice Paprskářová
Mgr. Karolína Sochorová Mgr. Jiří Procházka
Mgr. Petra Pokrivčáková  

 

DSP kombinované:

 

Mgr. Milan Juhás Mgr. Josef Skopalík
Ing. Michal Karpíšek PharmDr. Zuzana Markovičová
PharmDr. Ondrej Baďo Mgr. AL-FADLI Abdulkarim
Mgr. Michal Čech Mgr. Soňa Třetinová
Mgr. Markéta Dlouhá RNDr. Martin Kuneš
   

Laborantky:

 

 
Petra BALGOVÁ Darja URBÁNKOVÁ