Technologický den

 

PŘIHLÁŠENÍ DO 30. ČERVENCE 2016

 

K pasivní účasti - e-mail: kubovak@vfu.cz, předmět: Technologický den pasivní účast   

K aktivní účasti (přednáška, poster) - e-mail: kubovak@vfu.cz, předmět: Technologický den aktivní účast       

 

 Program naleznete zde.

     

 Příspěvky

Přednášky v maximálním rozsahu 15 minut  + 5 minut diskuze

Postery - plakátová sdělení (100 x 100 cm)

 

Texty  abstrakt přednášek a strukturovaných abstrakt posterů budou publikovány v časopise Česká a Slovenská farmacie (SCOPUS, PUBMED)

 

Účastnické poplatky:       

Členové pořádajících organizací - 250 Kč, studenti DSP – 120 Kč, ostatní účastníci – 350 Kč   

 

Způsob úhrady:

v hotovosti na místě

 

Stravování je možné v areálu VFU a v přilehlých restauracích.

 

Doprava: Z nádraží: tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská

  

Organizační výbor:

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

doc. PharmDr. et Mgr. David Vetchý, Ph.D.

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

 

Případné dotazy:

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. - kubovak@vfu.cz   

tel. +420 541 562 870, mobil +420 776 310 681

 

Za pořadatele:

 

ČESKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J.E.PURKYNĚ - Sekce technologie léků 

Vzdělávací institut Farmaceutické fakulty VFU Brno

Ústav technologie léků FaF VFU Brno