Technologický den

 Technologický den

PŘIHLÁŠENÍ DO 31. SRPNA 2017

 

K pasivní účasti - e-mail: kubovak@vfu.cz, předmět: Technologický den pasivní účast   

 

Účastnické poplatky:

Členové pořádajících organizací - 250 Kč, studenti DSP – 120 Kč, ostatní účastníci – 350 Kč

 

Způsob úhrady:

Bezhotovostně !!!!! (díky zákonu o EET) na účet: 500617613/0300, variabilní symbol: 2517067, ve zprávě pro příjemce prosím uveďte své jméno

 

Program naleznete zde.

 

Stravování je možné v areálu VFU a v přilehlých restauracích.

 

Doprava: Z nádraží: tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská

 

Organizační výbor:

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

doc. PharmDr. et Mgr. David Vetchý, Ph.D.

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

 

Případné dotazy:

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. - kubovak@vfu.cz   

tel. +420 541 562 870, mobil +420 776 310 681

 

Za pořadatele:

 

ČESKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J.E.PURKYNĚ - Sekce technologie léků 

Vzdělávací institut Farmaceutické fakulty VFU Brno

Ústav technologie léků FaF VFU Brno