Instagram

Farmacie Brno pomáhá

více zde

 

Farmaceutická fakulta v Brně nabízí možnost spolupráce lékárnám, firmám a dalším organizacím, kdy

jednou z forem této pomoci je možné zapojení studentů studijních programů Farmacie, kteří jsou připraveni působit v zařízeních lékárenské péče, ve zdravotnických zařízeních, firmách které zajišťují léčiva a v mnohých dalších organizacích, poskytujících činnost pro ochranu zdraví osob v ČR.

Forma, míra a délka pomoci bude záviset na možnostech studentů, vašich potřebách a vzájemné domluvě. Odborná výpomoc může být realizována i jako mimořádná praxe studentů.

Na Vaše žádosti budeme reagovat přes e-mail: dekanfaf@vfu.cz

Vaše žádost by měla obsahovat:

  • formu výpomoci a přibližný rozsah,
  • název firmy, společnosti
  • místo působení pomoci (město, kraj)
  • kontakt na odpovědnou osobu (email + telefon)
  • další podrobnosti

Pokud se nám podaří nalézt vhodného studenta, budeme Vás v nejbližší možné době kontaktovat.

V Brně dne 14. 3. 2020
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA děkanka Farmaceutické fakulty v Brně
Kateřina Valentová, prezidentka Unie studentů farmacieStaň se studentem farmacie