Novinky
a události

21. 9. 2020

Zahájení akademického roku 2020/2021 rektorem VFU Brno

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové, dovolte, abych Vás pozdravil na začátku zimního semestru roku 2020/2021 a popřál Vám všem úspěšný vstup do nového akademického roku na naší Alma mater. / Dear students and colleagues, Allow me to greet you at the beginning of the winter semester of 2020/21 and wish you all a successful start to the new academic year at our Alma mater.

10. 7. 2020

Provoz klinik, laboratoří a pohotovostí neomezen

Všechny kliniky, laboratoře a pohotovosti na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno fungují bez omezení. Lékářská péče pro zvířata je zajištěna v plném rozsahu.

29. 9. 2020

Kamerový systém a nový ceník parkovného

Nový kamerový systém pro vjezd a výjezd vozidel byl instalován v areálu univerzity. Kamerový systém, který je na obou bránách, z ulice Palackého i z ulice Chodská, je do 31. 10. 2020 ve zkušebním provozu. Od 1. 11. 2020 už plně nahradí vjezd a výjezd vozidel pomocí čipového ovladače.

Poslední číslo časopisu VITA
Časopis VITA Universitatis