CEEPUS je program mobilit zemí širší střední Evropy (Central European Exchange Program for University Studies). VFu je zapojena do sítě veterinárních středoevropských univerzit VetNest. V rámci této sítě je možné vyjet na několikadenní až semestrální pobyty, a to i v rámci tzv. klinické praxe, na partnerské univerzity v těchto městech:

  • Bělehrad
  • Budapešť
  • Košice
  • Lublaň
  • Skopje
  • Tirana
  • Vídeň
  • Wroclaw
  • Záhřeb

Financování:

Stipendium je vypláceno vždy přijímací stranou a student jej obdrží v prvních dnech svého pobytu. Jízdné (odpovídající nejlevnějšímu druhu dopravy do destinace) vyplácí vysílající univerzita na základě originálu jízdenek předložených po návratu.

Přihlašování:

Zájemci o mobilitu CEEPUS se registrují na www.ceepus.info a po přihlášení sami odesílají přihlášky přes tuto webovou stránku.

Přihlášky na ZS i LS akademického roku 2020/2021lze podávat do 15. 06. 2020.

V případě dotazů prosím kontaktujte: 

Martin Vrána
Tel.: +420 54156 2019
Tel.: +420 725 170 281
E-mail: vranam@vfu.cz


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT