DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy.

Práce DAAD je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a fondů EU. 

DAAD nabízí stipendia:

  • pro studenty bakalářských a magisterských programů na letní kurzy
  • pro absolventy bakalářských programů k absolvování navazujícího magisterského programu
  • výzkumná studia pro doktorandy a postdoktorandy
  • výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

Přihlášky se vyplňují elektronicky na webu DAAD a následně se zasílají poštou na adresu Akademické informační agentury.

 Více informací o stipendiích a termínech podávání přihlášek naleznete na webu DAAD.

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT