V rámci oslav 100. výročí zahájení výuky na VFU Brno a 30. výročí " Sametové revoluce" přijaly pozvání na besedu k událostem listopadu roku 1989 dvě významné osobnosti tehdejšího dění, doc. PhDr. Milan Uhde a prof. PhDr. Petr Fiala, PhD. LL.M.

Spolu s rektorem VFU Brno prof. MVDr. Aloisem Nečasem, PhD., MBA debatou provázel proděkan Fakulty veterinárního lékařství MVDr. Jan Chloupek, PhD.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT