Mezinárodní evaluace veterinárního vzdělávání je pro evropské veterinární fakulty rozhodující událostí pro další rozvoj veterinární výuky na univerzitě. Je organizována Evropskou asociací veterinárních fakult a univerzit (EAEVE) pro všechny veterinární fakulty v Evropě. Evaluace je víceméně povinná pro všechny veterinární fakulty, které se chtějí účastnit mezinárodní spolupráce ve veterinárním vzdělávání.

V roce 2013 absolvovala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno mezinárodní evaluaci organizovanou EAEVE. Tato evaluace vycházela ze směrnice č. 2005/36/ES a Standardních operačních postupů EAEVE pro provádění evaluací veterinárních vysokých škol. VFU Brno Fakultou veterinárního lékařství a Fakultou veterinární hygieny a ekologie dosáhla po mezinárodní evaluaci uvedení na prestižním evropském Seznamu pozitivně evaluovaných veterinárních fakult Evropy (List of Evaluated and Approved Institutions by EAEVE).

Systém hodnocení EAEVE na VFU Brno dává jistotu:

  • veřejnosti – z hlediska důvěry v kvalitu absolventů veterinárního lékařství a hygieny
  • studentům veterinárních fakult – že jejich vzdělání dosahuje schválených evropských standardů
  • veterinární instituci – která ví, že dosahuje vysoké úrovně

 Self-evaluační zprávy a výsledky hodnocení Fakulty veterinárního lékařství a Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT