Nastartujte svou pracovní kariéru v oblasti státního dozoru nad ochranou zdraví a pohody zvířat nebo veterinární hygieny.

Inzerce volných pracovních míst u Státní veterinární správy.

Inzerce volných pracovních míst u Státní veterinární správy:

Veterinární inspektor Městská veterinární správa v Praze

Státní veterinární správa je organizací zřízenou na základě Veterinárního zákona jako správní úřad v resortu Ministerstva zemědělství. Svou činnost vykonává prostřednictvím Ústřední veterinární správy SVS se sídlem v Praze, třinácti krajských veterinárních správ SVS a Městské veterinární správy v Praze SVS.

Nosné pilíře SVS tvoří oblast ochrany zdraví a pohody zvířat a veterinární hygiena.

Pracovní pozice jsou koncipovány jako služební místa, na která se vztahuje zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě.

Proč vstoupit do státní služby u Státní veterinární správy

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů placeného služebního volna ze zdravotních důvodů ročně
 • 1 den placeného volna na zajištění soukromých záležitostí ročně
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • platový postup v 11. – 13. platové třídě dle získaných atestací
 • osobní ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům a pracovnímu nasazení
 • díky rozprostření poboček po celé ČR široké možnosti uplatnění v preferovaném regionu
 • možnost zkráceného úvazku, případně pružné pracovní doby
 • jistota práce matkám při návratu z rodičovské dovolené – vstřícný přístup umožňující sladění pracovního a rodinného života
 • příležitost k celoživotnímu vzdělávání a k odborného růstu – až 6 dnů hrazeného studijního volna ročně
 • podpora při získání atestací, včetně úhrady nákladů
 • možnost profesního a kariérního postupu v rámci resortu i v rámci státní služby (možnost státních zaměstnanců přecházet mezi služebními úřady)
 • zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU pro státní zaměstnance provádějící kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat
 • krátkodobé stáže na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu
 • v některých krajích možnost získání ubytování za výhodnou cenu

Podívejte se na aktuální nabídku služebních míst na Úřední desce na webu SVS.

Nechcete-li vstoupit do státní služby, ale láká vás dočasně si vyzkoušet práci státního dozoru v oblasti veterinární péče a rozšířit si znalosti i v této sféře, sledujte nabídku pracovních míst. Jedná se o pozice v pracovním poměru, nejčastěji jako zástup za dočasně nepřítomného státního zaměstnance. V tomto případě není nutné vstupovat do služebního poměru, ale i přesto dočasně užívat výhod státního zaměstnance a do budoucna máte pro vstup do služebního poměru dveře otevřené.

Vzory dokumentů pro přihlášení a informace k průběhu výběrových řízení u SVS naleznete na: https://www.svscr.cz/kariera/.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT