Rektor VFU Brno v návaznosti na ukončení nouzového stavu v ČR dne 17. 5. 2020 spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

S účinností od 18. května 2020 se ruší zkrácení doby pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy. V období od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020 mohou vykonávat zaměstnanci polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova za účelem převodu doposud vykonávané práce z domova na výkon práce na pracovišti, přičemž tato možnost vykonávat polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova se nevztahuje na činnosti nezbytné k zabezpečení činnosti ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci a nebo kde je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

 

Opatření rektora v souvislosti s ukončením nouzového stavu v ČR spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19

Brno 14. květen 2020

Č. j. 9110/20/217

Rektor VFU Brno v návaznosti na ukončení nouzového stavu v ČR dne 17. 5. 2020 spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

 

S účinností od 18. května 2020 se ruší zkrácení doby pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy.

V období od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020 mohou vykonávat zaměstnanci polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova za účelem převodu doposud vykonávané práce z domova na výkon práce na pracovišti, přičemž tato možnost vykonávat polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova se nevztahuje na činnosti nezbytné k zabezpečení činnosti ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci a nebo kde je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

 

S účinností od 18. května 2020 se ruší Opatření rektora v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR ze dne 12. 3. 2020 č. j. 9110/20/121.

 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

rektor

 Opatření rektora v souvislosti s ukončením nouzového stavu v ČR spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rector’s Measure issued in relation to the termination of the state of emergency in the Czech Republic due to the risk of spreading the coronavirus COVID-19

 

Brno 14 May 2020

Ref No: 9110/20/217

The Rector of the UVPS Brno, following the termination of state of emergency in the Czech Republic on 17 May 2020 due to the risk of spreading the coronavirus COVID-19, issues the following measures.

 

With effect from 18 May 2020, the previous measure shortening working hours spent at the workplace to half of the normal working hours under the employment contract is cancelled.

In the period from 18 May to 24 May 2020, employees may perform half of the working time under their employment contract from home in order to transfer their work performed at home up to now to be performed at the place of work; this option to perform half of the working time under their employment contract from home shall not apply to activities necessary to secure activities for the public, state or public administration bodies and state power, or where it is necessary to ensure the continuity of the operation.

 

With effect from 18 May 2020, the previous Rector's Measure No 9110/20/121 of 12 March 2020 issued in relation to the declaration of the state of emergency by the Government of the Czech Republic is repealed.

 

 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.

Rector

Rector’s Measure issued in relation to the termination of the state of emergency in the Czech Republic due to the risk of spreading the coronavirus COVID-19Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT