Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno řídí rektor. Rektora zastupují tři prorektoři - prorektor pro vzdělávání, prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a prorektor pro strategii a rozvoj. Hospodářský a správní chod univerzity řídí kvestor, administrativní agendu univerzity vede kancléř. Samosprávná činnost je realizována na univerzitě prostřednictvím Akademického senátu univerzity. Na univerzitě působí Správní rada VFU Brno. Problematika vzdělávací a vědecké činnosti je projednávána ve Vědecké radě univerzity.

Univerzita se člení na rektorát, zahrnující další pracoviště, a tři fakulty – Fakultu veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny a ekologie, a Farmaceutickou fakultu.

Rektor

Rektor

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

+420 5 4156 2000

rektor@vfu.cz

Prorektoři

prorektor pro vzdělávání

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

+420 5 4156 2015

chloupekp@vfu.cz

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, statutární zástupce rektora

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

+420 5 4156 2020

prorektorvvz@vfu.cz

prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

+420 5 4156 2146

vecerekv@vfu.cz

Děkani

děkan Fakulty veterinárního lékařství

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

+420 5 4156 2440

dekanfvl@vfu.cz

děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

+420 5 4156 2796

fvhe@vfu.cz (sekretariát)

Kvestor

KVESTOR

Ing. Bc. Radko Bébar

+420 5 4156 2025

kvestor@vfu.cz

Kancléřka

KANCLÉŘKA

Ing. arch. Gabriela Chmelařová

+420 5 4156 2001

+420 720 976 731

chmelarovag@vfu.czProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT