Podmínky získání stipendia

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi za vynikající studijní výsledky, který podal žádost v termínu stanoveném děkanem.

Podmínky přiznání

  • získání minimálního požadovaného počtu kreditů pro postup do dalšího roku studia
  • všechny zápočty a zkoušky musí být splněny na "první pokus"
  • u uznaných předmětů doložit jejich vykonání v řádném termínu

Studijní průměr se počítá jako vážený průměr.

Jak podat žádost

Žádost o přiznání prospěchového stipendia je ke stažení zde.
Žádosti za akademický rok 2019/20 se podávají v termínu od 17.8. do 9.10.2020.

Žádost si nejprve stáhněte do počítače a teprve potom ji vyplňujte, nevyplňujte v prohlížeči.

V žádosti v položkách Akademický rok a Rok studia vyplňujte aktuální rok, který teď studujete (tj. 2020/21).
Žádost vyplňte, uložte si kopii do souboru s názvem "PST_vaše osobní číslo.pdf" a tuto kopii odešlete jako přílohu z Vašeho školního e-mailu - https://login.microsoftonline.com na e-mail stipendia@vfu.cz.

Jako předmět zprávy uveďte "Žádost o PST". 
Po úspěšném přijetí žádosti e-mailem dostanete vždy potvrzovací e-mail.

Studijní průměr zjistíte v portálovém rozhraní IS/STAG v menu Moje studium - Průběh studia v položce Výsledky studia.

Výše stipendia

Výše prospěchového stipendia za akademický rok 2019/20 je stanovena Rozhodnutím děkana/děkanky fakulty - FVL, FVHE

 Výše prospěchového stipendia pro FVL za akademický rok 2019/20 je stanovena takto:

 kategorie I. (průměr 1,00)   25.000,- Kč  
kategorie II. (průměr 1,01 - 1,25)     20.000,- Kč
kategorie III. (průměr 1,26 - 1,50)   15.000,- Kč

Výše prospěchového stipendia pro FVHE za akademický rok 2019/20 je stanovena takto:

 kategorie I. (průměr 1,00)   25.000,- Kč  
kategorie II. (průměr 1,01 - 1,25)     20.000,- Kč
kategorie III. (průměr 1,26 - 1,50)   15.000,- Kč

Výplata stipendia

Prospěchové stipendium se vyplácí jednou ročně (zpětně), v průběhu listopadu.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.

Prospěchové stipendium za akademický rok 2019/20 bylo vyplaceno k 20.10.2020.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT