Podmínky získání stipendia

Nárok na sociální stipendium mají studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a příjem rodiny za rozhodné období nepřevýšil součin částky životního minima a koeficientu 1,50 podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Student má nárok na stipendium pouze po standardní dobu studia.

Od 1.1.2008 může nárok na stipendium student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Jak podat žádost

Žádost se podává pomocí elektronického formuláře v portálovém rozhraní IS/STAG.
Po přihlášení do portálu zvolte v horní navigační liště záložku Moje studium, v následně otevřené stránce v levém navigačním sloupci vyberte položku Moje údaje. Zde po vyplnění bankovního účtu můžete podat žádost o sociální stipendium.

K žádosti je nutné doložit "Sdělení pro účely přiznání stipendia", které Vám vystaví odbor státní sociální podpory Úřadu práce České republiky v místě Vašeho trvalého bydliště.
Žádosti na akademický rok 2020/21 se podávají v termínu od 24.8.2020 do 20.11.2020.
V odůvodněných případech je možné podat žádost kdykoliv během akademického roku.

Studenti podávají žádost v IS/STAG pouze jednou, na začátku studia nebo při vzniku nároku. Pro uplatnění nároku je nutné každý akademický rok donést na studijní oddělení platné "Sdělení pro účely přiznání stipendia", jinak nárok na sociální stipendium zaniká.

Výše stipendia

Výše sociálního stipendia byla stanovena v souladu se zákonem o vysokých školách ve výši jedné čtvrtiny základní sazby minimální mzdy za měsíc takto.

  • Od 1. ledna 2017 je výše sociálního stipendia  2.750,- Kč měsíčně.
  • Od 1. ledna 2018 je výše sociálního stipendia  3.050,- Kč měsíčně.
  • Od 1. ledna 2019 je výše sociálního stipendia  3.340,- Kč měsíčně.
  • Od 1. ledna 2020 je výše sociálního stipendia 3.650,- Kč měsíčně.

Výplata stipendia

Sociální stipendium se vyplácí čtvrtletně - v polovině ledna, dubna a července.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.

  • Sociální stipendium za období září až prosinec 2019 bylo vyplaceno k 7. 1. 2020
  • Sociální stipendium za období leden až březen 2020 bylo vyplaceno k 2. 4. 2020
  • Sociální stipendium za období duben až červen 2020 bylo vyplaceno k 2. 7. 2020


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT