Podmínky získání stipendia

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který

 • studuje v prezenční formě studia
 • studuje v prvním studijním programu
 • nepřekročil standardní dobu studia
 • nemá místo trvalého pobytu v okrese Brno-město
 • podal žádost v termínu stanoveném rektorem

Jak podat žádost

Žádost se podává pomocí elektronického formuláře v portálovém rozhraní IS/STAG VFU Brno.
Po přihlášení do portálu zvolte v horní navigační liště záložku Moje studium, v následně otevřené stránce v levém navigačním sloupci vyberte položku Moje údaje. Zde po vyplnění bankovního účtu můžete podat žádost o ubytovací stipendium. Podání elektronické žádosti je umožněno pouze v termínu stanoveném rozhodnutím rektora. 
Žádost se podává v IS/STAG pouze jednou, na začátku nebo v průběhu studia. Překontrolujte si proto, zda máte požádáno!
Pro 1. ročníky - po podání žádosti přejde žádost do stavu "Čeká se na ověření matrikou SIMS". Matrika se ověřuje až v druhé polovině listopadu, teprve potom přejde žádost do stavu "dostává stipendium" - pokud máte dle sims nárok nebo zamítnutí s udáním důvodu.
Až po ověření matrikou studentů vám budou vydávána rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí ubytovacího stipendia.

Žádosti na akademický rok 2020/21 se podávají v termínu od 10.8.2020 do 23.10.2020.

Výše stipendia

 • Výše ubytovacího stipendia byla pro akademický rok 2020/21 stanovena na 600,- Kč měsíčně.
 • Prorektorem pro vzdělávání byla stanovena výše ubytovacího stipendia na období říjen až prosinec 2019 na 900,- Kč měsíčně.

Výplata stipendia

Ubytovací stipendium se vyplácí čtvrtletně - v polovině ledna, dubna a července.
Studentům dsp se stipendium vyplácí v polovině ledna, dubna, července a října.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.

Stav platby v portálovém rozhraní IS/STAG:
stav Neuhrazeno přejde v Uhrazeno až poté, co ekonomický systém VFU získá informaci z vaší banky, že platbu obdržela.
Tzn. že můžete mít stipendium na svém účtu a platba bude ještě jako neuhrazena :-)

 • Ubytovací stipendium za období říjen až prosinec 2019 bylo vyplaceno k 7. 1. 2020
 • Ubytovací stipendium za období leden až březen 2020 bylo vyplaceno k 2. 4. 2020
 • Ubytovací stipendium za období duben až červen 2020 bylo vyplaceno k 2. 7. 2020
 • Ubytovací stipendium za období červenec až září 2020 pro dsp studenty bylo vyplaceno k 1. 10. 2020


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT