Department of Human Pharmacology and Toxicology

 

Head

Doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D.
e-mail: suchypa@vfu.cz

Personal page

 

Secretary

Františka HAMÁKOVÁ

tel. +420 541 562 891

e-mail: hamakovaf@vfu.cz

 

Section of Propaedeutic Medicine

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.

MVDr. Jana Hložková, Ph.D.

MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D.

MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. 

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Alžběta Kružicová

 
 
   

Section of Pharmacology and Toxicology

doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.

 PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

PharmDr. Tereza Kauerová

MVDr. Renata Blechová, Ph.D

PharmDr. Bc. Kateřina Horská

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

Mgr. Ing. Stanislava Keltošová PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D.
 

 

 

 

Other academic staff

Mgr. Gabriela Kuzminová  

 

Laboratory technicians

  Darja URBÁNKOVÁ