Department of Natural Drugs

 

Head

Doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

e-mail: karel.mejkal@post.cz

tel.: (+420) 54156 2830

 

Secretary

Mgr. Františka DOLEŽALOVÁ

e-mail: dolezalovaf(at)vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2831

 

Department of pharmacognosy and phytochemistry

doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.
e-mail: karel.mejkal@post.cz
tel.: (+420) 54156 2839

 Prof. RNDr. Václav SUCHÝ, DrSc.
e-mail: suchyv@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2842, 54156 2831

Personal page

   
doc. PharmDr. Renata KUBÍNOVÁ, Ph.D.
e-mail: kubinovar@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2834
PharmDr. Margita DVORSKÁ, Ph.D.
e-mail: dvorskam@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2833
   
PharmDr. Marie VALENTOVÁ, Ph.D.
e-mail: valentovam@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2834

PharmDr. Dagmar JANKOVSKÁ, Ph.D.

e-mail: jankovskad@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2832

   

PharmDr. Zuzana HANÁKOVÁ, Ph.D.

email: hanakovaz@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2834

Ing. Emil ŠVAJDLENKA, Ph.D.
e-mail: svajdlenkae@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2841
   

PharmDr. Petra KAUCKÁ, Ph.D.

e-mail: hribovap@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2833

Mgr. Bc. Jiří VÁCLAVÍK Ph.D.

e-mail: vaclavikj(at)vfu.cz
   
PharmDr. Ivana DAŇKOVÁ
e-mail: dankovai@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2832
 

 

Department of botany

prof. PharmDr. Petr BABULA, Ph.D.
e-mail: petr_babula@email.cz
tel.: (+420) 54156 2835

Personal page

RNDr. Veronika VAVERKOVÁ, Ph.D
e-mail: vaverkovav@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2835

 

 

Department of biotechnology

 

RNDr. Jan HOŠEK, Ph.D.
e-mail: hosekj@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2839

Personal page

 

Technical staff

   
Ing. Hana VÍTKOVÁ  
   

 

DSP full-time

   
   
Mgr. Ondřej NEUWIRTH PharmDr. Markéta GAZDOVÁ
   
   
   

 

DSP part-time

   
  PharmDr. Ivana DAŇKOVÁ
   

 

Technical staff

 

 

Irena PATRIKOVÁ

 

 

 

Last update: 18th May 2016