Department of Applied Pharmacy

 

Head

Bc. PharmDr. Ivana MINARČÍKOVÁ, Ph.D.

e-mail: minarcikovai(at)vfu.cz

tel. (+420) 54156 2813

 

Secretary

Blanka ČÍHALOVÁ

e-mail: cihalovab@vfu.cz

tel. (+420) 54156 2811

 

Section of Practical Pharmacy

 

RNDr. Božena Macešková, CSc.

e-mail: maceskovab@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2814

 

   

PharmDr. Josef Marek
e-mail: marek@letohrad.cz

tel.: (+420) 54156 2813

JUDr. Jana Konečná

e-mail: konecnaj@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2817

   
Mgr. Marek Csöllei
e-mail: csolleim@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2813
PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.
e-mail: smejkaloval@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2814/2955

 

Section of Pharmaceutical Care

PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

e-mail: vasutk@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2812

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

e-mail: vranovav@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2812

   

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
e-mail: salounj@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2813

PharmDr. Alena PETŘÍKOVÁ
tel.: (+420) 54156 2812
 

 

MVDr. Leoš Landa, Ph.D.

tel.: (+420) 54156 2812

 

PharmDr. Libor Číhal

e-mail: cihall@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2812

Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA

Branch Board Chairman 

e-mail:dohnalj@vfu.cz

tel.: (+420)54156 2816

 

 

Section of Social Pharmacy and History

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

Head of rigorosum comitee

e-mail: kolarj@vfu.cz

tel. (+420) 54156 2810

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
e-mail: ambrust@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2815

   

PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.

e-mail: mazankovad@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2815

 

 

 

DSP students - full-time form:  

Anastasiia Birger

Mgr. Adéla Firlová

Mgr. Dominik Grega

Ing. Lenka Hořavová

Mgr. Pavla Pančevová

Last update: 5th December 2014

DSP students - combined form:

PharmDr. Michal Budínský

Mgr. Michal Čech

PharmDr. Lenka Doležalová

PharmDr. Tomáš Florian

Mgr. Ondřej Gonsior

Mgr. Jana Gregorová

PharmDr. Matěj Haluska

RNDr. Anna Jonášová

Ing. Anna Kastnerová

PharmDr. Veronika Kmeťková

Mgr. Kateřina Langmaierová

Mgr. Lada Lžičařová

PharmDr. Martina Maříková

Mgr. Jana Michalcová

Mgr. Irena Murínová

Mgr. Jaroslav Polák

Mgr. Hana Potočková

Mgr. Radovan Suchovič

Ing. Kateřina Závrská