Departments


Department of Chemical Drugs

Head: Assoc. Prof. Ing. et PharmDr. Radka OPATŘILOVÁ, Ph.D. MBA

e-mail: opatrilovar(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 922
Secretary: Šárka Kratochvílová; e-mail:kratochvilovas(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 921

 

Department of Human Pharmacology and Toxicology

Head: Doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D.

e-mail: suchypa(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 890
Secretary:  Františka Hamáková; e-mail: hamakovaf(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 891

 

Department of Natural Drugs

Head: Doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

e-mail: smejkalk(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 830
Secretary: Mgr. Františka Doležalová; e-mail: dolezalovaf(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 831

 

Department of Molecular Biology and Pharmaceutical Biotechnology

Head: Prof. MVDr. Alfred HERA, CSc.

e-mail: heraa(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 839
Secretary: Květoslava Svěráková; e-mail: sverakovak(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 855

 

Department of Applied Pharmacy

Head: Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

e-mail: minarcikovai(at)vfu.cz; tel.: + 420 541 562 813

Secretary: Blanka Číhalová; e-mail: cihalovab(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 811

 

Department of Pharmaceutics

Head: Doc. PharmDr. Mgr. David VETCHÝ, Ph.D. .

e-mail: vetchyd(at)vfu.cz ; tel.: +420 541 562 860
Secretary Vladimíra Kaiserová; e-mail: kaiserovav(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 861

 

 

Last update: 2nd May 2016