Dny farmaceutické péče

Vážené kolegyně a kolegové,
 
stejně jako v předešlých letech si Vás i letos jménem Ústavu aplikované farmacie dovolím pozvat na Dny farmaceutické péče (21. a 22. 9., pátek + sobota). Nad tímto ročníkem sympozia převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.
 V příloze  naleznete finální verzi programu. Účast na akci není nijak zpoplatněna.
 
 
 
 
Těším se na setkání s Vámi a přeji příjemné letní dny
 
PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
 
Farmaceutická fakulta
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
telefon +420 776 279 453  ● www.vfu.cz