Cena děkanky pro akademický rok 2017/2018 a XXIII. Studentská vědecká konference

26. dubna 2018.

 

Prezentace ústních sdělení zahrnuje práce zaměřené na syntézu, izolaci a analýzu biologicky aktivních látek, práce zaměřené na hodnocení potenciálních léčiv, na technologické zpracování léčiv, práce z oblasti molekulární biologie a genetiky, farmakoepidemiologie, lékárenství a historie farmacie.