Cena děkanky pro akademický rok 2018/2019 a XXIV. Studentská vědecká konference

 

Děkanka Farmaceutické fakulty VFU Brno vyhlašuje


SOUTĚŽ O CENY DĚKANKY PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Ceny děkanky pro studenty magisterského studijního programu FARMACIE a anglického studijního programu PHARMACY se budou udílet za experimentální práce zaměřené na syntézu, izolaci a analýzu biologicky aktivních látek, hodnocení potenciálních léčiv, technologické zpracování léčiv, práce z oblasti molekulární biologie, farmaceutické biotechnologie, genetiky, farmakologie a toxikologie, farmakogenomiky, klinické a sociální farmacie.

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

Přihláška

Vzor abstraktu

PROGRAM KONFERENCE

Vítězové a vítězky soutěže o Cenu děkanky FaF VFU Brno

Studenti nominovaní na nadnárodní Studentskou vědeckou konferenci za FaF VFU Brno

 


Dean of the Faculty of Pharmacy UVPS Brno opens the call for


DEAN’S AWARD FOR THE ACADEMIC YEAR 2018/2019


The Dean’s Award for students of Czech Master degree programme Farmacie and English Master degree programme Pharmacy will be awarded to experimental research focused on synthesis, isolation and analysis of biologically active compounds, the evaluation of potential drugs, drug technology, research in field of molecular biology, pharmaceutical biotechnology, genetics, pharmacology and toxicology, pharmacogenomics, clinical and social pharmacy.

 

INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS OF CONFERENCE 

Application

Abstract template

CONFERENCE PROGRAMME

 

 

CD