Aktuality

Farmacie Brno pomáhá
Farmaceutická fakulta v Brně nabízí možnost spolupráce lékárnám, firmám a dalším organizacím, kdy jednou z forem této pomoci je možné zapojení studentů studijních programů Farmacie, kteří jsou připraveni působit v zařízeních lékárenské péče, ve zdravotnických zařízeních, firmách, které zajišťují léčiva a v mnohých dalších organizacích, poskytujících činnost pro ochranu zdraví osob v ČR. Na Vaše žádosti budeme reagovat přes e-mail: dekanfaf@vfu.cz. Více informací naleznete zde.
 
 
Květinův den 2019
Dne 30. května 2019 si vás dovolujeme pozvat na další ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů (Květinův den 2019). Seminář je pořádán Ústavem humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU Brno, Toxikologickou sekcí ČSEKFT ČLS JEP a Odborem veterinárních věd ČAZV. Pozvánku naleznete zde. Program naleznete zde.
 
Den otevřených dveří
Dne 20. října 2018 pořádá Farmaceutická fakulta Den otevřených dveří. Více informací naleznete zde.
 
Veřejná část slavnostní Vědecké rady FaF
Děkanka Farmaceutické fakulty VFU Brno srdečně zve členy akademické obce na veřejnou část slavnostního zasedání Vědecké rady FaF VFU Brno dne 17. října 2018 od 14:30 do Multifunkční místnosti SIC (budova č. 24). Více informací naleznete zde.
 

Květinův den 2018

Dne 31. května 2018 si vás dovolujeme pozvat na další ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů (Květinův den 2018). Seminář je pořádán Ústavem humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárních věd ČAZV. Pozvánku naleznete zde. Program naleznete zde.

 

Den Zentivy

Farmaceutická fakulta VFU Brno, Unie studentů farmacie a společnost Zentiva, k. s. Praha Vás srdečně zvou na Den Zentivy 2018 Host: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno 

2. 5. 2018 (středa), 13:00

Aula VFU Brno (budova č. 29)

Program:

Úvodní slovo

PharmDr. Miroslav Janoušek: Co je nového v Zentivě?

Přednáška

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC: Kardiologie, kardiologové a kardiaci

 

Brněnský den léčivých rostlin

Sekce přírodních léčiv České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s.a Ústav přírodních léčiv Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vás zvou k účasti na konferenci Brněnský den léčivých rostlin s podtitulem Využití léčivých rostlin k ovlivnění zánětu. Akce se uskuteční v sobotu 2. 6. 2018 v přednáškovém sále Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Více informací naleznete zde.

 

Cena děkanky pro akademický rok 2017/2018 a XXIII. Studentská vědecká konference

Děkanka Farmaceutické fakulty VFU Brno vyhlašuje Cenu děkanky 2017/2018 - soutěž o nejlepší studentské vědecké práce ve farmaceutických vědách. Více informací naleznete zde. Vítěze soutěže o Cenu děkanky naleznete zde.

 

47. konference "Syntéza a Analýza Léčiv" 2018 Brno

Ve dnech 12.-14. září 2018 bude Farmaceutická fakulta hostit tradiční konferenci SAL 2018, konanou v rámci 100. výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Bližší informace o této akci a přihlášky naleznete na adrese http://faf.vfu.cz/SAL2018

 

AS FaF VFU Brno vyhlašuje řádné volby do AS FaF VFU Brno 

Akademický senát Farmaceutické fakulty VFU Brno vyhlašuje řádné volby do AS FaF VFU Brno, které se uskuteční ve čtvrtek 12. 10. 2017. Návrhy kandidátů z řad akademických pracovníků FaF a studentů všech studijních programů FaF lze podávat nejpozději do středy 27. 09. 2017 (do 12:00 hod.) Bližší informace týkající se podávání návrhů a způsobu voleb do AS FaF VFU Brno jsou vyvěšeny na Úřední desce a ve VEFISu.

 

Dny farmaceutické péče 2017

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje ve dnech 22. a 23. září 2017 již 7. ročník sympozia Dny farmaceutické péče. Letošním tématem akce je péče o dětského pacienta z hlediska terapeutického, legislativního i etického. Program naleznete zde

Registrace: pátek 22. 9. 2017 a sobota 23. 9. 2017.

 

KVĚTINŮV DEN 2017

Dne 25. května 2017 uspořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Více informací naleznete zde.

 

XXII. Studentská vědecká konference a soutěž o Cenu děkana 2016/17

27. dubna 2017 proběhne další ročník tradiční Studentské vědecké konference a soutěže o Cenu děkana. Více informací naleznete zde. Vítěze soutěže o Cenu děkana naleznete zde.

 

LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Dne 2. listopadu 2016, 10:00–15:00 hod. Vás Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s. a Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty, Ústav dějin veterinárního lékařství Fakulty veterinárního lékařství, Klub dějin veterinární medicíny a farmacie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové srdečně zvou na LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny na téma „Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty“ věnované 25. výročí zřízení Farmaceutické fakulty VFU Brno. Bližší informace naleznete zde.

 

25. výročí založení FaF VFU Brno

Dne 17. září 2016 v 10:00 v aule VFU Brno se při příležitosti 25. výročí založení FaF VFU Brno bude konat slavnostní zasedání Vědecké rady FaF VFU Brno.

 

Dny farmaceutické péče 2016

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje ve dnech 23. a 24. září 2016 již 6. ročník sympozia Dny farmaceutické péče. Letošním tématem je péče o geriatrického pacienta a odborná diskuze problematiky z hlediska terapeutického, sociálního i etického. Program naleznete zde.

 

 

KVĚTINŮV DEN 2016

Dne 25. května 2016 uspořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Více informací naleznete zde. Program naleznete zde.

 

XXI. Studentská vědecká konference a soutěž o Cenu děkana 2015/16

26. dubna 2016 proběhne další ročník tradiční Studentské vědecké konference a soutěže o Cenu děkana. Více informací naleznete zde. Vítěze soutěže o Cenu děkana naleznete zde.

 

Den Zentivy

Farmaceutická fakulta VFU Brno a společnost Zentiva si vás dovolují pozvat na odbornou
přednášku: Novinky v systémové léčbě nádorových onemocnění. Přednáška se koná dne 16. 3. 2016 ve 14:00 hod v Aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Více informací naleznete zde.

 

Dny farmaceutické péče V – individualizovaná péče o pacienta

Vzdělávací institut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje  ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a  OSL ČLK Brno – město ve dnech 25. a 26. září 2015  již 5. ročník konference Dny farmaceutické péče. Letošním podtitulem akce jsou přístupy a možnosti individualizované péče ve farmaceutické praxi. Více informací naleznete zde.

 

44. konference SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV

2. – 4. 9. 2015 se bude konat 44. konference SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV v prostorách Farmaceutické fakulty. Podrobnosti naleznete zde.

 

20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference (TOXCON 2015)

Toxikologická sekce České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno uspořádají dne 27.-29.5.2015 konferenci TOXCON 2015 více informací naleznete zde a program zde. Seznam posterů naleznete zde.

 

XX. Studentská vědecká konference a soutěž o Cenu děkana 2014/15

28. dubna 2015 proběhne další ročník tradiční Studentské vědecké konference a soutěže o Cenu děkana. Více informací naleznete zde. Vítěze soutěže o Cenu děkana naleznete zde.

 

Přijímací řízení v DSP

Děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno vyhlašuje přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu Farmacie pro akademický rok 2015/2016. Podrobnosti naleznete zde.

 

Dny farmaceutické péče 2014

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje ve dnech 19. a 20. září 2014 již 4. ročník konference Dny farmaceutické péče. Letošním tématem akce jsou doplňky stravy a jejím cílem je odborná diskuze problematiky z hlediska terapeutického, legislativního i etického. Více informací naleznete zde.

 

Květinův den 2014

Dne 29. května 2014 Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádá KVĚTINŮV DEN.
Více informací a přihlášky naleznete zde.
  
Nový děkan
Děkanem Farmaceutické fakulty pro období 2014 – 18 byl zvolen MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
 
Rozšíření doktorského programu
Doktorský studijní program farmacie bylk rozšířen o nový akreditovaný obor Bezpečnost a kvalita léčiv.
 
Nové smlouvy Erasmus
Fakulta uzavřela nové bilaterální smlouvy výměnného programu Erasmus. Aktuální seznam najdete zde.