Zákonné normy a další předpisy

 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Rigorózní řád

Stipendijní řád VFU Brno

Disciplinární řád FaF VFU Brno

 

Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech VFU Brno (platný od 1. 9. 2018)

Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech VFU Brno (platný od 1. 9. 2018)

 

Jednací řád Vědecké rady

Organizační řád fakulty

Statut fakulty

Volební řád Akademického senátu

Jednací řád Akademického senátu

 

Další dokumenty

 

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2005

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2006

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2007

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2008

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2009

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2010

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2011

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2012

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2013

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2014

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2015

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2016

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2017

Zpráva o činnosti fakulty za rok 2018

 

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2006

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2007

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2008

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2009

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2010

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2011

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2012

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2013

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2014

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2016

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2018

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FAF na období 2016 - 2020

 

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FAF pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FAF pro rok 2017

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FAF pro rok 2018

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FaF VFU Brno pro rok 2019

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FaF VFU Brno pro rok 2020

 

 

Poskytování informací o Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

poskytování informací žádost č. 1