Tiskové zprávy

NAŠE FAKULTA NABÍZÍ POMOC

V OBDOBÍ PANDEMIE

 

 

Začátkem týdne zveřejnila Farmaceutická fakulta Brno na internetových stránkách https://faf.vfu.cz/files/Farmacie_Brno_pomaha.pdf a svých profilech na sociálních sítích fb_icon_325x325z20069023V,Logo-Instagram nabídku pomoci pro lékárny a celý zdravotnický sektor, který v současné době čelí obrovskému tlaku a bojuje v první linii s epidemií koronaviru.

 

V souvislosti s nouzovým stavem, ve kterém se ČR nachází, se v lékárnách výrazně zvýšila poptávka po lécích, doplňcích stravy, dezinfekci a ochranných pomůckách. Lékárny se potýkají s masivním nárůstem objemu připravovaných a vydávaných léků a materiálů a zároveň s nedostatkem pracovníků, ať už z důvodu karantény, nemoci, nebo zavřených školských zařízení.

 

 

Jak tedy mohou naši studenti popř. zaměstnanci fakulty v této chvíli pomoci?

 

Možností je velmi mnoho.

 

Dosud registrujeme největší poptávku po využití pomoci studentů při příjmu a uskladňování zboží, pomoci při zvýšené potřebě úklidu a sanitace lékáren a provozech drobné administrativy v zázemí. Studenti se již zapojují také do vychystávání objednávek pro konkrétní pacienty v lékárnách a také pro lékárny v distribučních firmách.

 

Velký zájem je o studenty z vyšších ročníků pro individuální přípravu kapslí, mastí a gelů. Zájem projevila i lékárna, soustřeďující se na přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků a dezinfekcí pro lékárny v celé republice.

 

Zaměstnanci a studenti doktorských studijních programů, kteří jsou registrovanými členy ČLnK, pak mohou v lékárnách vypomáhat i při výdeji léčiv.

 

Momentálně se ustanovují pravidla a podrobnosti pro možnosti dovozu léků seniorům či nemocným.

 

 

V současné chvíli eviduje fakulta více než 160 ochotných studentů a studentek ze všech roků studia, kteří se podílí na pomoci ve více než 90 zdravotnických zařízeních.

 

Studenti získají nad rámec své povinné praxe v rámci studia i „praxi života“, protože taková možnost zapojit se při akutní pomoci ve stavu nouze v ČR dosud nebyla.

 

Ohlasy ze zapojených lékáren a firem jsou více než pozitivní.

 

 

Pokud máte zájem o výpomoc studentů, neváhejte a ozvěte se na mailovou adresu: dekanfaf@vfu.cz

 

 

Celá akce probíhá pod záštitou

 

paní děkanky doc. PharmDr. Ing. Radky Opatřilové, Ph.D., MBA

 

prezidentky Unie studentů farmacie, Kateřiny Valentové.

 

 

 

 

A jaké jsou reakce našich studentů?

 

 Untitled-3

 Untitled-2

Untitled-5

 Untitled-4

 

 Untitled-9

Untitled-8

Untitled-1

 Untitled-10

Untitled-7

Untitled-6