Pro uchazeče

Vysokoškolské studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá v rámci akreditovaných studijních programů podle studijního plánu stanovenou formou studia - § 44 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro absolventy středních škol (podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb.):

 

Magisterský studijní program: Farmacie (M5206)
Studijní obor: Farmacie (KKOV 5206T004)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 5 let (10 semestrů)
Ukončení studia: obhajoba diplomové práce + státní závěrečné zkoušky
Udělení titulu absolventům: magistr - Mgr.

 

 

Pro informace o studiu v magisterském studijním programu Pharmacy (v anglickém jazyce) klikněte zde.

 

Přihláška ke studiu

 

Přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou do 28. 2. 2019 na adrese:

http://www.vfu.cz/uchazeci/eprihlaska/index.html

 

Přijímací zkoušky: 11. - 13. června 2019

 

Náhradní termín: 26. června 2019

 

Den otevřených dveří - 1. února 2019

Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě VFU Brno se bude konat 1. února 2019.
Místo konání: Pavilon farmacie II. FaF VFU Brno (budova č. 45), Palackého tř. 1946/1, Brno
Úvodní informace o studiu v 10:00 a ve 13:00 hod. v posluchárně

 

Příprava k přijímacím zkouškám

- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z biologie
- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z chemie
- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z fyziky

Přípravný kurz, na kterém se FaF nepodílí a který zajištuje ICV VFU BRNO
Věra Temelová; tel: +420 541 562 092; e-mail: temelovav(at)vfu.cz

 

Výsledky přijímacího řízení

 výsledky 2019/2020

 Výsledky po NT 26.6.2019

 

Pokyny nově přijatým uchazečům pro akademický rok 2019/2020

 

Zpráva o průběhu přijímacího řízení

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2007
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2008
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2009
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2010
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2011
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2012

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2013

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2014

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2015

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2016

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2017

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2018