Pro uchazeče

Vysokoškolské studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá v rámci akreditovaných studijních programů podle studijního plánu stanovenou formou studia - § 44 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro absolventy středních škol (podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb.):

 

   
Magisterský studijní program: Farmacie
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 5 let (10 semestrů)
Ukončení studia: obhajoba diplomové práce + státní závěrečné zkoušky
Udělení titulu absolventům: magistr - Mgr.

 

 

Pro informace o studiu v magisterském studijním programu Pharmacy (v anglickém jazyce) klikněte zde.

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu  v ak. roce 2020/2021

Často kladené otázky a odpovědi

Informace o přijímacím řízení 2020/2021

 

 

Přihláška ke studiu

 

Přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou do 29. 2. 2020 na adrese:

 

https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec

 

 

 

Přijímací zkoušky: AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Přijímací zkouška v magisterském studijním programu Farmacie pro akademický rok 2020/2021 bude probíhat distančně online, bude mít písemnou formu a zahrnovat testy v rozsahu 110 otázek z biologie, chemie, fyziky a studijních předpokladů. Na vypracování zadaných otázek bude k dispozici celkem 120 minut.

Přihlašovací údaje a technické pokyny týkající se přijímací zkoušky budou uchazečům zaslány v samostatném e-mailu nejpozději do 22. 5. 2020.

 

Termín konání přijímacích zkoušek:

9. 6. 2020 (úterý)

12. 6. 2020 (pátek)

 

Konkrétní den a hodinu dostane uchazeč přidělenou v e-mailu. V případě, že máte kolizi přiděleného termínu s termínem maturitní zkoušky, prosím, neprodleně kontaktujte studijní oddělení Farmaceutické fakulty VFU Brno (brodskav@vfu.cz, +420 541 56 2802).

 

Výsledek bodového hodnocení přijímací zkoušky bude zveřejněn do 15. 6. 2020 na adrese:

https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
po zadání univerzitního čísla uchazeče.

 

Oznámení o přijetí/nepřijetí spolu s informacemi o zápisu ke studiu Vám bude zasláno na Váš kontaktní e-mail a zveřejněno bezprostředně po zasedání Komise pro přijímací řízení FaF VFU Brno na adrese:

https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Termín zasedání Komise pro přijímací řízení FaF VFU Brno: 15. 6. 2020.

 

 

 

Den otevřených dveří - 31. ledna 2020

Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě VFU Brno se bude konat 31. ledna 2020.
Místo konání: Pavilon farmacie II. FaF VFU Brno (budova č. 45), Palackého tř. 1946/1, Brno
Úvodní informace o studiu v 10:00 a ve 13:00 hod. v posluchárně č. 45-135.

 

 

Příprava k přijímacím zkouškám

 

Farmaceutická fakulta VFU Brno nově nabízí uchazečům o studium přípravné semináře s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu VFU Brno.

 

- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z biologie
- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z chemie
- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z fyziky
- Informace k testu studijních předpokladů

 

Výsledky přijímacího řízení

 

 

Zpráva o průběhu přijímacího řízení

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2007
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2008
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2009
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2010
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2011
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2012

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2013

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2014

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2015

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2016

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2017

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2018

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2019