Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.

 

1995 profesor farmakognosie, Univerzita Karlova v Praze
1993 DrSc., doktor farmaceutických věd, Univerzita Komenského v Bratislavě
1978 docent farmakognosie, Univerzita Komenského v Bratislavě
1969 CSc., kandidát farmaceutických věd, Univerzita Komenského v Bratislavě
1966 RNDr., doktor přírodovědy, Univerzita Komenského v Bratislavě
1959 Farmaceutická fakulta Brno, státní závěrečná zkouška

 

Pedagogická činnost:

 

Magisterský studijní program farmacie: přednášky z předmětů Farmakognosie, Fytochemie a Fytofarmaka. Vedoucí diplomových prací.

Doktorský studijní program „Farmakognosie": školitel.

 

Výzkumné zaměření:

 

Analytické hodnocení obsahových látek drog, tkáňové kultury vyšších rostlin jako systémy produkující farmaceuticky významné látky, izolace a identifikace sekundárních metabolitů rostlin (alkaloidy a polyfenoly). Biogenní látky s chemoprotektivním účinkem.

 

Vybrané publikace

 

Suchý V., Bobovnický B., Trojánek J., Buděšínský M., and Ubik K.: Homoisoflavans and other Constituents of Dragon's Blood from Dracaena cinnabari.In: Progress on Terrestrial and Marine Natural Products of Medicinal and Biological Interest. Editors: John M. Pezzuto, Harry H. S. Fong, A. Douglas Kinghorn, Geoffrey A. Cordell. The Publishers: American Botanical Council, Austin, Texas, U.S.A., 1991. No. 78720-1660. Publication No. 402, pp. 110-118.

 

Mašterová I., Suchý V., Uhrín D., Ubik K., Grančaiová Z., Bobovnický B.: Homoisoflavanones and other constituents from Muscari racemosum. Phytochemistry 30, 713-714 (1991).

 

Juránek I., Suchý V., Stará D., Mašterová I.,Grančaiová Z.: Antioxidative activity of homoisoflavonoids from Muscari racemosum and Dracaena cinnabari. Pharmazie 48, 310-311 (1993).

 

Gábel B., Marion-Poll F., Suchý V., Roehrich R., Hradský P., Thiery D.: Olfactory responses of Lobesia botrana females (Lepidoptera: Tortricidae) to Tanacetum vulgare (Asteraceae) flower extracts and fractions. Entomol. Probl. 25, 1-7 (1994).

 

Suchý V., Buděšínský M., Ubik K., Grančai D., Földešiová V.: NMR Determination of the Structure of Peracetylated Icariside B2 from Veratrum lobelianum Bernh. Collect. Czech. Chem. Commun. 60, 1380-1385 (1995).

 

Machala M., Kubínová R., Hořavová P., Suchý V.: Chemoprotective Potentials of Homoisoflavonoids and Chalcones of Dracaena cinnabari: Modulation of Drug-Metabolizing Enzymes and Antioxidant Activity. Phytoter. Res. 15, 114-118 (2001).

 

Veselá D., Marek R., Ubik K., Lunerová K., Sklenář V., Suchý V.: Dracophane, a metacyclophane derivative from the resin of Dracaena cinnabari Balf. Phytochemistry 61, 967-970 (2002).

Bartošíková L., Nečas J., Suchý, V., Kubínová, R., Veselá, D., Beneš, L., Bartošík, T., Illek, J., Šalplachta, J., Klusáková, J., Bartošová, L., Strnadová, V., Fráňa, P. and Fráňova, J.: Monitoring of antioxidative effect of morine in alloxan-induced diabetes mellitus in the laboratory rat. Acta Vet. Brno 72, 191-200 (2003).

 

Veselá D., Kubínová R., Muselík J., Žemlička M:, Suchý V.: Antioxidative and EROD activities of osajin and pomiferin. Fitoterapia, 75, 209-211 (2004).

 

Rektor I., Rektorová I., Suchý V.:How to treat tremor. J. Neurol. 251, 525-528 (2004).

Vašinová M., Marek J., Vančo K., Suchý V.: Tlatlancuayin. Acta Cryst. E60, 2019-2021 (2004).

Marek J., Lunerová K., Toušek J., Suchý V., Marek R.: 2',4' -Dihydroxy-3-methoxy-α,β-dihydrochalcone and 2',4-dihydroxy-α,β-dihydrochalcone: supramolecular structures formed by O--H...O, C--H...O and stacking interactions. Acta Cryst. C61, 386-389 (2005).

 

Forejtníková H., Lunerová K., Kubínová R., Jankovská D., Marek R., Kareš R., Suchý V., Vondráček J., Machala M.: Chemoprotective and toxic potentials of synthetic and natural chalcones and dihydrochalcones in vitro. Toxicology 208, 81-93 (2005).