Podmínky pro absolvování předmětu Lékárenská praxe II - 24 týdnů

Materiály dostupné na webových stránkách FaF VFU Brno

 

 

 

PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.
Garant předmětu Lékárenské praxe

 

 


The Internship II – 24 Weeks