Magisterský studijní program

Vysokoškolské studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá v rámci akreditovaných studijních programů podle studijního plánu stanovenou formou studia - § 44 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro absolventy středních škol (podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb.):

Magisterský studijní program: Farmacie (M5206)
Studijní obor: Farmacie (KKOV 5206T004)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 5 let (10 semestrů)
Ukončení studia: obhajoba diplomové práce + státní závěrečné zkoušky
Udělení titulu absolventům: magistr - Mgr.

 

 

Školení studentů 1. roku studia - 16. 9. 2019

 

Výuka v akademickém roce 2019/2020

 

Zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020 (zápisy do studia)

Informace o rozpisu výuky v akademickém roce 2019/2020
 
Harmonogram výuky závěrečného roku studia v akademickém roce 2019/2020

 

Předzápis pro akademický rok 2019/2020

 

 

Rozvrhy pro akademický rok 2019/2020:

  1. rok
  2. rok
  3. rok
  4. rok
  5. rok

 

Doporučený studijní plán pro akademický rok

 
2019/2020

 

Diplomové práce

 
Zásady pro vypracování a formální úpravy diplomových prací

 

Metodický pokyn pro hodnocení diplomových prací

Příloha 4 Posudek vedoucího DP

Příloha 5 Posudek oponenta DP

Příloha 6 Supervisor´s evaluation

Příloha 7 Opponent´s evaluation

 

 

Termíny k závěru magisterského studia

 

Termíny k závěru studia 2018/2019

 

 

Státní závěrečné zkoušky

 

 

 

Žádosti

 

Žádost o povolení DP ve slovenském jazyce

Žádost o povolení DP v anglickém jazyce

Žádost o povolení opravné zkoušky

Žádost o povolení přerušení studia

Žádost o individuální studium

Žádost o povolení přidání předmětu nad rámec stanovení limitu

 

 

Pokyny k unávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu

 

pokyny k uznávání předmětů

 

Žádost o uznání předmětu - Ústav aplikované farmacie - 3110

Žádost o uznání předmětu - Ústav přírodních léčiv - 3120

Žádost o uznání předmětu - Ústav technologie léků - 3130

Žádost o uznání předmětu - Ústav humánní farmakologie a toxikologie - 3140

Žádost o uznání předmětu - Ústav chemických léčiv - 3150

Žádost o uznání předmětu - Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie - 3160

Žádost o uznání předmětu - Jiný ústav (mimo FaF)

 

 

Stanovení limitu pro registraci předmětů v rámci jednoho akademického roku (od 1. 9. 2019) 

 

Právní předpisy

 

Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech VFU Brno (platný od 1. 9. 2018)