Fotogalerie

PEDAGOGIKA V SOUVISLOSTECH FARMACEUTICKÉ PRAXE - Diskuzní panel Farmaceutické praxe - Praktický otvírák: 11. 12. 2014
workshop kurzu Farmakoekonomika 8.12.2014: Farmacie v ekonomicko-sociálních souvislostech ČR
workshop kurzu Zdravotnická psychologie 15. 10. 2014
Klinická farmacie - seminář Metabolický syndrom jako komorbidita psychických poruch - říjen 2014
stáž studentů na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno, Bohunice - přednášky a semináře: Lékové problémy v kazuistikách a individualizace farmakoterapie - říjen 2014
seminář Lékové problémy v kazuistikách – specifika pacientů užívajících analgetika a psychofarmaka - srpen 2014
Seminář kurzu Farmaceutická péče 2014: Diabetes mellitus a Kardiovaskulární systém
Klinická farmacie - blok seminářů Klinické projevy nežádoucích účinků léků - lékové problémy v kazuistikách - únor až květen 2014
Klinická farmacie - seminář Nežádoucí metabolické účinky vybraných psychofarmak 6.3.2014
Odborná přednáška a předvedení online systému Up toDate - duben 2014
Workshop Zdravotnické psychologie - duben 2014: Léčba a přístup k lidem s psychiatrickým onemocněním.
Výuka v kurzu Zdravotní výchova 2014
Workshop kurzu Toxikologie: únor - květen 2014 : Klinické a laboratorní aspekty v toxikologii II
Workshop Zdravotnické psychologie - březen 2014: Prevence a léčba chronického stresu
Klinická farmacie - únor 2014: seminář Lékové problémy v kazuistikách a individualizace farmakoterapie
Workshop Zdravotnické psychologie - prosinec 2013: Pozitivní psychologie, její využití v prevenci chronického stresu
Workshop Zdravotnické psychologie - listopad 2013: Moderní terapie nejčastějších psychických poruch. Psychosomatická onemocnění v ordinaci první linie.
Workshop Zdravotnické psychologie květen 2012
Aplikovaná klinická farmacie: září 2013
Workshop Kurzu Toxikologie 2013: Klinické a laboratorní aspekty v toxikologii
Výuka v kurzu Zdravotní výchova
Přednáškový blok pro studenty posledního ročníku 2012
Výuka v kurzu Zdravotnická psychologie
výuka v kurzu Konzultační činnost v lékárnách