OPVK Studenti

Inovace studijního programu Farmacie v souladu s potřebami trhu práce.číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0196

datum zahájení projektu: 01.01.2012

Předpokládané datum
ukončení projektu: 31.12.2014

Obsah projektu:

FaF VFU usiluje o zkvalitnění vzdělávání studentů Farmaceutické fakulty formou diverzifikace v oblasti Farmaceutické péče. Usiluje o zvyšování jazykových kompetencí v kurzech Farmakoekonomiky, Klinické farmacie a Toxikologie. Zapojení odborníků z praxe do kurzů Konzultační činnost, Zdravotní výchova-Health Coaching a Zdravotnické psychologie. Prostředkem k tomuto cíli je mimo jiné podpora stáží na pracovištích, účast na seminářích, workshopech a konferencích.
Projekt je v souladu se současnými trendy zaměřen na inovaci výuky v oblasti multioborové oblasti komunikace s pacientem, lékařem a klientem. Klíčovým výsledek projektu je inovace výuky směrem k výhodnějšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Klíčovými výstupy projektu jsou: modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích a také podpora podnikatelského přístupu ke vzdělávání. Pro zvýšení celkové úrovně kvality vzdělávání VŠ studentů podpoří projekt zapojení odborníků z profesních skupin a praxe.Odkazy:

http://www.vfu.cz/uredni-deska/index.html
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké a další tvůrčí činnosti Farmaceutické fakulty VFU Brno na období 2011 až 2015:
http://faf.vfu.cz/studium/magisterske-studium.html
anotace předmětů