Partneři projektu

Česká lékárnická komora

www.lekarnici.cz

Partner projektu se bude podílet na realizaci klíčových aktivit KA 01, KA 02, KA 04, KA 06, KA 07 a KA 09. Cílem je přenos znalostí a zkušeností pracovníků z profesní stavovské organizace lékárníků, kteří budou tyto předávat různou formou v KA02, KA04 a KA 06 cílové skupině. Na znalostní ekonomiku a praktické znalosti z vlastní praxe aktivních lékárníků bude kladen důraz v KA07. Realizací aktivit KA 01 a KA 09 spolu se žadatelem projektu participovat na přípravě řešení a evaluaci celého projektu vzhledem k vývoji a směřování farmacie v ČR. Nezastupitelnou úlohu má partner v otázkách legislativních, etických a partnera potřebuje pro naplnění cílů - poskytovat ucelené vzdělání opřené o praktické terénní zkušenosti. Partner projektu má své sídlo na území hlavního města Prahy, ale protože jde o profesní komoru, je její působností celá ČR. Česká lékárnická komora nebude čerpat z fondu žádné finanční prostředky pro realizaci klíčových aktivit mimo sídla VFU.

Fakultní nemocnice Ostrava

www.fno.cz

Partner projektu se bude podílet na realizaci klíčových aktivit KA 01, KA 03, KA 08 a KA 09. Cílem je přenos znalostí a zkušeností pracovníků z nemocničního prostředí cílové skupině formou seminářů a praktických stáží. Realizací aktivit KA 01 a KA 09 spolu se žadatelem projektu participovat na přípravě řešení a evaluaci celého projektu vzhledem k vývoji a směřování farmacie v ČR. Nezastupitelnou úlohu má partner v otázkách farmakologického přístupu řešení kauzuistik. Partnera potřebuje pro naplnění cílů - poskytovat ucelené vzdělání opřené o praktické terénní zkušenosti. Partner projektu nebude čerpat z fondu žádné finanční prostředky pro realizaci klíčových aktivit mimo sídla VFU.

   
APOTEX (ČR), spol. s r.o.

www.apotex.cz

Partner se bude podílet na řešení klíčové aktivity KA 01, KA02, KA04, KA05 a KA 09.
V KA 01 využijeme znalostí partnera při návrhu a přípravě procesu, zpracování podrobného postupu zvyšování odborných kompetencí cílové skupiny. Společně budeme koordinovat spolupráci a výměnu zkušeností s odborníky z praxe KA 04. Pracovníci firmy se budou zásadně podílet na evaluaci projektu v KA 09.