Realizace projektu – výuka v kurzech

Výstupem řešení z našeho projektu je zavedení zcela nových postupů do vzdělávání.

Hlavní důraz klademe na interaktivní semináře a komunikaci při realizaci kurzu Toxikologie

Podporujeme kurzy Farmaceutická péče I a II

Modularizujeme povinně volitelný kurz Farmakoekonomika

  • Zavedli jsme nové volitelné kurzy:
  • Aplikovaná klinická farmacie
  • Konzultační činnost
  • Zdravotnická psychologie
  • Zdravotní výchova - Health Coaching