Řešitelský tým

hlavní koordinátor projektu:        

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.,

 

hlavní odborný garant projektu: 

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

 

projektový specialista:                 

Mgr. Dalibor Levíček


garanti klíčových aktivit:

Garant KA 02 (Kurz Farmaceutická péče)                                   PharmDr. Karel Vašut, Ph.D., 
Garant KA 03 (Kurz klinická farmacie)                                       PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.,
Garant KA 04 (Kurz Konzultační činnost)                                    PharmDr. Marek Lžičař, 
Garant KA 05 (Kurz Zdravotní výchova - Health Coaching)          PharmDr. MVDr. Vilma Vranová
Garant KA 06 (Kurz Psychologie)                                              MUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.,
Garant KA 07 (Kurz Farmakoekonomika)                                   Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc. MBA,
Garant KA 08 (Kurz Toxikologie)                                               MUDr. Tomáš Parák

administrativní pomocník:                                                              Květoslava Svěráková