Přijímací řízení

Vysokoškolské studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá v rámci akreditovaných studijních programů podle studijního plánu stanovenou formou studia - § 44 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro absolventy středních škol (podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb.):

 

   
Magisterský studijní program: Farmacie
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 5 let (10 semestrů)
Ukončení studia: obhajoba diplomové práce + státní závěrečné zkoušky
Udělení titulu absolventům: magistr - Mgr.

 

 

Pro informace o studiu v magisterském studijním programu Pharmacy (v anglickém jazyce) klikněte zde.

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu  v ak. roce 2020/2021 budou zveřejněny v průběhu října 2019.

 

 

Přihláška ke studiu

 

Přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou do 29. 2. 2020 na adrese:

http://www.vfu.cz/uchazeci/eprihlaska/index.html

 

Přijímací zkoušky: červen 2020

 

 

Den otevřených dveří - 31. ledna 2020

Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě VFU Brno se bude konat 31. ledna 2020.
Místo konání: Pavilon farmacie II. FaF VFU Brno (budova č. 45), Palackého tř. 1946/1, Brno
Úvodní informace o studiu v 10:00 a ve 13:00 hod. v posluchárně č. 45-135

 

Příprava k přijímacím zkouškám

- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z biologie
- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z chemie
- Okruhy otázek pro přijímací zkoušku z fyziky


 

Výsledky přijímacího řízení

 

 

Zpráva o průběhu přijímacího řízení

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2007
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2008
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2009
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2010
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2011
- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2012

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2013

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2014

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2015

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2016

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2017

- Zpráva o průběhu přijímacího řízení za rok 2018