Úřední deska

AS FaF VFU Brno vyhlašuje doplňovací volby do AS FaF VFU Brno

 

Akademický senát Farmaceutické fakulty VFU Brno vyhlašuje doplňovací volby do AS FaF VFU Brno z řad studentů magisterského studijního programu FaF, které se uskuteční ve středu 02. 10. 2019 od 11:00 do 13:00 v pavilonu FaF I (budova č. 44).

Návrhy kandidátů z řad studentů MSP FaF lze podávat nejpozději do 18. 09. 2019 (do 14:00 hod.) členům volební komise AS FaF VFU Brno nebo elektronicky na e-mail: mokryp@vfu.cz

Bližší informace o doplňovacích volbách do AS FaF VFU Brno najdete zde: Doplňovací volby FaF AS 2019 - vyhlášení

Seznam kandidátů a informace k průběhu doplňovacích voleb do AS FaF VFU Brno najdete zde.

Výsledky doplňovacích voleb naleznete zde.

 

 

Předsednictvo Akademického senátu Farmaceutické fakulty VFU Brno

 

oznamuje, že na svém zasedání 13. 11. 2017 stanovilo termín volby kandidáta na děkana Farmaceutické fakulty na čtvrtek 7. 12. 2017 ve 14:30 hodin v posluchárně Pavilonu Farmacie II
Zasedání AS pro volbu děkana je veřejně přístupné.


Návrhy kandidátů na děkana FaF mohou podávat všichni členové akademické obce fakulty členům předsednictva AS FaF VFU Brno (doc. Šmejkalovi, Dr. Goňcovi, Mgr. Elblovi) a to v písemné podobě nejpozději do 24. 11. 2017 16:00 hod.


Návrh kandidáta na funkci děkana musí obsahovat zejména:
a) jméno a příjmení, včetně akademických a vědeckých titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
b) jméno, příjmení a podpis navrhovatele.


Navržení kandidáti budou kontaktováni předsedou AS FaF VFU Brno kvůli písemnému vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu se svou kandidaturou.


Definitivní seznam kandidátů, kteří kandidaturu přijali, naleznete zde.

 

Více informací naleznete zde.

 

 

AS FaF VFU Brno vyhlašuje řádné volby do AS FaF VFU Brno

 

Akademický senát Farmaceutické fakulty VFU Brno vyhlašuje řádné volby do AS FaF VFU Brno, které se uskuteční ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 8:00 do 15:00 v suterénu pavilonu farmacie I.

Návrhy kandidátů z řad akademických pracovníků FaF a studentů všech studijních programů FaF lze podávat nejpozději do středy 27. 09. 2017 (do 12:00 hod.) členům volební komise AS FaF VFU Brno nebo elektronicky na e-mail: asfaf2017@gmail.com.

 

Složení volební komise AS FaF VFU Brno:

předseda:           PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.        

členové:              Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

                          Mgr. Marek Csöllei

                          Mgr. Jan Elbl

                          PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.

                          Doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.

                          Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

 

Bližší informace týkající se podávání návrhů a způsobu voleb do AS FaF VFU Brno najdete zde (pdf) a (docx).

 

Seznam kandidátů do AS FaF VFU Brno naleznete zde.

 

Výsledky voleb do AS FaF VFU Brno naleznete zde.

 

 

 

AS FaF VFU Brno vyhlašuje 2. kolo voleb do AS FaF VFU Brno

 

Na základě výsledků voleb do AS FaF VFU Brno konaných dne 12. 10. 2017 vyhlašuje volební komise AS FaF v souladu s Volebním řádem AS FaF VFU Brno (čl. 2, odst. 5 a čl. 4, odst. 2) 2. KOLO VOLEB z řad akademických pracovníků fakulty mezi kandidáty, kteří získali v 1. kole shodný počet hlasů:

- Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
- doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.


KDY a KDE BUDOU VOLBY:
- 17. 10. 2017 10:00 - 14:00 hod
- Suterén pavilonu farmacie I

Více informací najdete zde.

 

Výsledky 2. kola voleb do AS FaF VFU Brno naleznete zde.