Ústavy

Ústav aplikované farmacie (3110)
Pověřená vedením ústavu:

e-mail: ; tel.: +420 541 562 813

sekretářka: Blanka Číhalová; e-mail: cihalovab(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 811

 

 

Ústav přírodních léčiv (3120)
Přednosta ústavu: doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

e-mail: smejkalk(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 839
sekretářka: Mgr. Františka Doležalová; e-mail: dolezalovaf(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 831

 

 

Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie (3160)
Pověřený vedením ústavu: PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.

e-mail: tremlj(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 850
sekretářka: Květoslava Svěráková; e-mail: sverakovak(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 855

 

 

Ústav technologie léků (3130)
Přednosta ústavu: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

e-mail: vetchyd(at)vfu.cz ; tel.: +420 541 562 860
sekretářka: Vladimíra Kaiserová; e-mail: kaiserovav(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 861

 

 

Ústav humánní farmakologie a toxikologie (3140)
Přednosta ústavu: Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

e-mail: suchypa(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 890
sekretářka: Františka Hamáková; e-mail: hamakovaf(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 891

 

 

Ústav chemických léčiv (3150)
Přednosta ústavu: Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

e-mail: opatrilovar(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 922
sekretářka: Šárka Kratochvílová; e-mail:kratochvilovas(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 921

 

 

Centrální laboratoře (3300)

sekretářka: Blanka Číhalová; e-mail: cihalovab(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 811

 

 

Vzdělávací institut (3400)

Pověřená vedením: PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

e-mail: valentovam(at)vfu.cz; tel.: +420 541 562 803

 

 

Fakultní lékárna (3200)

Odborný zástupce: Mgr. Marek Csöllei

e-mail: csolleim(at)vfu.cz, tel.: +420 541 562 951