Ústav aplikované farmacie - 3110

Pověřený vedením ústavu:

e-mail:

tel.: (+420) 54156 2813

 

Sekretářka: Číhalová Blanka

e-mail: cihalovab(at)vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2811

 

 

Oddělení lékárenství:

 

PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.
e-mail: smejkaloval@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2814/2955

RNDr. Božena Macešková, CSc.

e-mail: maceskovab@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2814

   

 

 
   

Mgr. Marek Csöllei
e-mail: csolleim@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2813

Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA

předseda oborové rady

e-mail:dohnalj@vfu.cz

tel.: (+420)54156 2816

 

 

 

Oddělení sociální farmacie:

 

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
e-mail: ambrust@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2815

PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.

e-mail: mazankovad@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2817

   

 

 

   

Oddělení farmaceutické péče:

 

PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

e-mail: vasutk@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2812

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

e-mail: vranovav@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2812

   
 

 

 

 

PharmDr. Libor Číhal

e-mail: cihall@vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2812

MVDr. Leoš Landa, Ph.D.

tel.: (+420) 54156 2812

   
DSP studenti - prezenční forma: DSP studenti - kombinovaná forma:

Anastasiia Birger 

Mgr. Adéla Firlová

Mgr. Dominik Grega

Ing. Lenka Hořavová

Mgr. Pavla Pančevová

PharmDr. Michal Budínský

Mgr. Michal Čech

PharmDr. Lenka Doležalová

PharmDr. Tomáš Florian

Mgr. Ondřej Gonsior

Mgr. Jana Gregorová

PharmDr. Matěj Haluska

RNDr. Anna Jonášová

Ing. Anna Kastnerová

PharmDr. Veronika Kmeťková

Mgr. Kateřina Langmaierová

Mgr. Lada Lžičařová

PharmDr. Martina Maříková

Mgr. Jana Michalcová

Mgr. Irena Murínová

Mgr. Jaroslav Polák

Mgr. Hana Potočková

Mgr. Radovan Suchovič

Ing. Kateřina Závrská