Věda a výzkum

44. KONFERENCE

 

SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV

    Brno, 2. – 4. 9. 2015

 

se bude konat v prostorách

 

 

 Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 

Palackého třída 1

 

SaL

 

 

 

Příspěvky

Přednášky v určeném časovém limitu + 5 minut na diskuze;

Postery - plakátová sdělení (velikost A0);

 

Texty abstraktů max A4 příspěvků v anglickém jazyce budou publikovány v elektronickém sborníku.

 

Texty krátkých článků v anglickém jazyce budou publikovány

         časopisu Česká a Slovenská farmacie    (SCOPUS, PUBMED)

 

Vzor příspěvku naleznete zde: Požadavky na příspěvek

 

Účastnické poplatky:       

 

Členové pořádajících organizací                  1 500,- Kč    nebo    55 €

Studenti DSP                                            1 000,- Kč    nebo    35 €

Ostatní                                                     2 000,- Kč    nebo    75 €

 

Způsob úhrady:

v hotovosti na místě nebo

složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 500617613/0300

vedený u ČSOB, variabilní symbol: 2515090

BIC: CEKOCZPP; IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613

 

Program naleznete zde: Program

Sborník příspěvků naleznete zde: Sborník

 

 

Případné dotazy zasílejte na adresu:

 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

         opatrilovar@vfu.cz    nebo     sal2015@vfu.cz

tel.      +420 541 562 922   mobil    +420 602 117 086

 

Používejte prosím přednostně elektronickou poštu.

            E-mail: SAL2015@vfu.cz

 

Rezervace a zajištění ubytování je individuální.

Stravování je možné v areálu VFU a v přilehlých restauracích.

 

Doprava:

Z nádraží: tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská

 

 

Organizační výbor:

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

 

PharmDr. Pavlína Marvanová

PharmDr. Tereza Padrtová

 

 

Za pořadatele:

 

FARMACEUTICKá FAKULTA

         Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

ČESKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J.E.PURKYNĚ

Sekce syntetických léčiv a sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky

SLOVENSKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ

Sekcia farmaceutickej chémie a sekcia farmaceutickej analýzy

 

 

 

 

V době konání SAL proběhne i Technologický den pořádaný Ústavem technologie léku FaF VFU,

informace naleznete zde

 

Možnosti:

 

Výlety přes Turistické informační centrum ( www.ticbrno.cz ):

http://ticbrno.cz/cs/prochazky/brno-a-jeho-chramy-2015

http://ticbrno.cz/cs/prochazky/historicke-centrum-stavby-povesti-a-pribehy-0

http://ticbrno.cz/cs/of-program/vyhlidkova-jizda

http://ticbrno.cz/cs/podzemi/labyrint-pod-zelnym-trhem

 

Brněnská přehrada s parníkem, hrad Veveří

http://www.brnenskaprehrada.cz/index.html

www.veveri.cz

 

Moravský kras s řadou jeskyní, propastí a projížďkou na lodičkách

http://www.moravskykras.net/index.html