Výuka předmětů

Učitelé ÚCHL zajišťují výuku předmětů:


  -  Obecná a anorganická chemie


  -  Organická chemie

  -  Analytická chemie I,II. (přednášky, cvičení)

  -  Základy analýzy léčiv


  -  Farmaceutická chemie

  -  Strukturní biologie a chemie léčiv


  -  Informatika a aplikovaná statistika (přednášky, cvičení)

 • Analýza léčiv
 • Cvičení diplomantů
 • Základy chemických léčiv
 • Antioxidanty a volné radikály
 • Molekulární základy vývoje léčiv (přednášky, cvičení)
 • Strukturní biologie a chemie léčiv
 • Základy laboratorní techniky
 • Základy molekulového modelování
 • Strukturní biologie a chemie léčiv
 • Biofarmaceutika

podílejí se na výuce předmětů:

 • Práce s informačními zdroji