Organická chemie

Na Ústavu chemických léčiv je vyučován předmět "Organická chemie", skládající se z přednášek a praktických cvičení. Tato výuka je doplněna volitelným předmětem "Seminář z organické chemie"

Praktická cvičení z organické chemie

Cvičení probíhají v laboratoři č. 342 na Ústavu chemických léčiv v Pavilonu farmacie (budova 44)

K dispozici jsou návody na cvičení, nově jsou k dispozici aktualizované návody, které byly připraveny s podporou grantu FRVŠ č. 162/2013/G6.

 

Dále je třeba si stáhnout šablonu prázdného protokolu, který si studenti vytisknou a do kterého budou psát protokoly ze všech cvičení. Odevzdaný protokol musí splňovat kritéria, jejichž stručný výčet je k dispozici.

K úloze E je navic k dispozici schéma, které si studenti doplní při absolvování této úlohy a odevzdají společně s protokolem.

Fotografie aparatur, se kterými se studenti během praktických cvičení setkají jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. V testech na začátku každého cvičení se postupně objevují i mechanismy reakcí, zařazených do cvičení.

Semináře z organické chemie

Seminář navazuje na přednášky z Organické chemie a zaměřuje se na procvičení vybraných kapitol z přednášek. Seminář, probíhající interaktivní formou, je zaměřen na vysvětlování a procvičování problémů týkajících se základních principů organické chemie, názvosloví organických sloučenin, jejich reakcemi a pochopením reakčních mechanismů, které jsou zásadní pro úspěšné absolvování zkoušky z organické chemie. Probíhají v seminární místnosti č. 2 v budově číslo 2.

 

 

 Studijní materiály

Aktuálně jsou k dispozici níže uvedené materiály: