Ústav humánní farmakologie a toxikologie

 

Přednosta: doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

e-mail: suchy.pavel(at)vfu.cz

Osobní stránka

 

Sekretářka: Františka Hamáková

tel.: (+420) 54156 2891

e-mail: hamakovaf(at)vfu.cz 

 

Oddělení propedeutických lékařských oborů:

 

 

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.

prof. Ing. René Kizek, DrSc.

MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D.

MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. 

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Alžběta Kružicová

MVDr. Jana Hložková, Ph.D.
   
   

Oddělení farmakologie a toxikologie:

 

 

doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Osobní stránka

prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.

 

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

PharmDr. Tereza Kauerová

MVDr. Renata Blechová, Ph.D

PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Ph.D.

PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D.

Mgr. Ing. Stanislava Keltošová  doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
   

 

Odborní pracovníci ostatní:

 

PhDr. Gabriela Kuzminová  
   

DSP prezenční:

 

 
Mgr. Tomáš Hammer Mgr. Alice Paprskářová
Mgr. Lucie Holaňová Mgr. Jiří Procházka
Ing. Sylvie Skaličková Mgr. Karolína Sochorová
Mgr. Ondrej Baďo Mgr. Petra Pokrivčáková
   

 

DSP kombinované:

 

Mgr. Milan Juhás Mgr. Josef Skopalík
Ing. Michal Karpíšek Mgr. Soňa Třetinová
PharmDr. Ondrej Baďo RNDr. Martin Kuneš
Mgr. Michal Čech Mgr. Markéta Dlouhá
   
   

Laborantky:

 

 
Petra BALGOVÁ Darja URBÁNKOVÁ