Ústav humánní farmakologie a toxikologie

 

Přednosta: doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

e-mail: suchy.pavel(at)vfu.cz

Osobní stránka

 

Sekretářka: Františka Hamáková

tel.: (+420) 54156 2891

e-mail: hamakovaf(at)vfu.cz 

 

Oddělení propedeutických lékařských oborů:

 

 

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.

prof. Ing. René Kizek, DrSc.

MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D.

MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. 

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Alžběta Kružicová

MVDr. Jana Hložková, Ph.D.
   
   

Oddělení farmakologie a toxikologie:

 

 

doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Osobní stránka

prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.

 

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

PharmDr. Tereza Kauerová

MVDr. Renata Blechová, Ph.D

PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Ph.D.

PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D.

doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.  doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Mgr. Ing. Stanislava Keltošová

 

 

Odborní pracovníci ostatní:

 

PhDr. Gabriela Kuzminová  
   

DSP prezenční:

 

 
Mgr. Tomáš Hammer Mgr. Alice Paprskářová
Mgr. Lucie Holaňová Mgr. Jiří Procházka
Ing. Sylvie Skaličková Mgr. Ondrej Baďo
Mgr. Žofia Lakatosová  
   

 

DSP kombinované:

 

Mgr. Milan Juhás Mgr. Josef Skopalík
Ing. Michal Karpíšek Mgr. Markéta Dlouhá
PharmDr. Ondrej Baďo Mgr. Vojtěch Ondra
Mgr. Lukáš Bauer Mgr. Veronika Ožana
   
   

Laborantky:

 

 
Darja URBÁNKOVÁ