Věda a výzkum


Výzkumná činnost ústavu se orientuje na preklinické testování nových biologicky aktivních látek, zejména se vztahem ke kardiovaskulárním, endokrinním a metabolickým poruchám. V klinické oblasti je zaměřena na studium genových polymorfismů asociovaných s predispozicí k patologickým změnám, s účinností farmakoterapie a výskytem nežádoucích účinků léčby.